Mevlüt Ülgen

Toplantı yönetimi eğitimi, toplantıların etkili ve verimli hale getirilmesi, etkili toplantı için grup,birey ve amaç üçgeni beklentilerinin karşılanması ile zamanı verimli kullanmaya odaklanmıştır. Yaratıcı, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eden, katılımcı ve konsensus temelli karar süreçlerini işleten etkinli toplantılar düzenleme hedefine ulaştırma bu eğitimin temel amacıdır.

 

Eğitim İçeriği:

Toplantı Kararı, Hazırlık, Zamanlama, Yer ve Mekan Seçimi, Toplantı Çağrısı ve Duyurusu, Toplantı Açılışı, Davranış Anlaşması (kontrat) Yapma, Beklentiler, Amaç ve Hedefler Belirleme, Karar ve Müzakere Süreçlerine Katılım Biçimleri, Grup- Birey-Tema Üçgeni, Yöntemler ( Grup Çalışamsı ( Küçük Grup, Büyük Grup) , Tur Yöntemi, Beyin Fırtınası, Toplantı- Tanımı - Türleri, Toplantıların Yararları , İhtiyaç Analizi, Katılıcı Sayısı, Özellikleri, Katılımcı Tipleri, Katılımcıların Görevleri, Liderlerin / Kolaylaştırıcının Görevleri,Toplantıya İşlerlik Kazandıracak Yol Gösterici Bilgiler, Toplantılarda Oturma Düzenleri, Toplantıya Etkileri, Katılımcı Rolleri ve Tipleri, Etkinlikler, Uygulamalar , Çalışma Araçları ....

Etkili Toplantı Düzenleme Eğitimi süresi 8 saat, 20 kişilik gruba uygulamalı atölye olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre plânlamalar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.