Mevlüt Ülgen

Eğitim programımız demokrasi ve toplumsal katılımın en önemli ögeleri olan demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odalarının örgütsel kapasite ve  etkinliğini artırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Örgütsel iletişim ve ilişkinin güçlendirilmesi, etkili ekip çalışması ortamı oluşturulması, karar ve katılım süreçlerinin etkinleştirilmesi, toplantıların verimli hale getirilmesi, örgütlerde oluşan çatışkı, kriz ve sorunların çözümü, etkili kampanya örgütleme  ve sürdürme, basın ve medyada etki oluşturma eğitimin hedefleri arasındadır.Eğitimi programımız deneyimsel öğrenme yöntemleri ile uygulamalı olarak interaktif katılımcı eğitim teknikleri ile yapılmaktadır. Grup çalışması, deneyimleme, tartışma, canlandırma eğitimlerimizin vaz geçilmez ögeleridir.

Örgütler için kurumsal kapasite geliştirme eğitim programı 60 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmaktadır.

Örgütler için Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi Programı :

- Açılış, Programın Tanıtılması,
- Yaratıcı Drama İle Tanışma ve Isınma Oyunları
- Kişilerarası İletişim / Beden Dili
- Örgütsel İletişim
- İkna Teknikleri
- Ekip Çalışması
- Toplantı Yönetimi ve Katılımcı Karar Alma Teknikleri
- Çatışma, Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere
- Problem Çözme, Kriz Yönetimi
- Kampanya Yönetimi
Kampanyanın Tasarımı ve Planlanma, Analiz Yöntemleri, Hedef ve Amaçları Belirleme, Stratejik Planlama, 
Eylem ve Etkinlik Planlama, Bütçe Hazırlama, Görsel Malzemelerin Kullanımı,
- Medya İlişkileri Yönetimi
- Etkili Sosyal Medya Kullanımı
- Kursun Değerlendirilmesi, Son Test, Kapanış